1988/89 hade jag förmånen att få tjänstgöra för FN i Libanon.

Jag arbetade som ställföreträdande kvartermästare och trossgruppchef, vid Ingenjörkompaniet som var förlagt i byn Jwayya i södra Libanon.

Min militära grad var fanjunkare och min huvudsakliga arbetsuppgift var att säkerställa kompaniets logistik.


Det är en period av mitt liv som jag aldrig kommer att glömma eller skulle vilja ha ogjord.

Visst gjorde vi en viktig insats och vi kände att vi gjorde en skillnad för libaneserna.


Det finns fler bilder under fliken: Mer