Jag är född 1953 i Helsingborg och här bor jag samt verkar fortfarande.


Om jag skall beskriva mitt sätt att fotografera, vill jag referera till vad en fransk poet definierat.


Gatufotografen är den arketypiska flanören och den franska poeten Charles Baudelaire definierade i mitten av artonhundratalet, flanören som en ”trottoar botanist”.


Gatufotografi är en form av dokumentärfotografi vars subjekt befinner sig i verkliga situationer i offentliga rum såsom gator, parker osv.


Gatufotografi använder sig av den rena fotografins tekniker på så sätt att den visar upp en objektiv, ren bild av något (bildligt sett en "spegling av samhället").

Många av gatufotografins klassiska verk skapades under perioden mellan ungefär 1890 och 1975 och sammanföll med införandet av bärbara kameror, särskilt mätsökarkameror som använder småbildsformatet.


Trottoar Botanist är en passande titel på mig, vart i världen jag befinner mig.Genomförda utställningar:


Ystad Konsthall

Strecket Landskrona

Planket Göteborg, sju gånger

Biblioteket i Höganäs

Gamla rådhuset i Ängelholm

Biblioteket i Bjuv, två gånger

Zoégas Café i Helsingborg

Biblioteket i Perstorp